Search

Cultuuronderwijs

basisscholen Rijssen-Holten 2024-2025

Kiezen & aanmelden

Kiezen uit het aanbod van cultuuronderwijs

Het volledige aanbod van cultuuronderwijs bevat 3 onderdelen: lessenreeksen en leerlijnen, herdenking Holocaust en de activiteiten. Dat activiteiten zijn weer onderverdeeld in 9 categorieën: beeldend, erfgoed, literatuur, media, muziek, dans, drama, natuur/omgeving en deskundigheid voor leerkrachten.

Elke school heeft zelf, al dan niet methodisch, programma’s voor de verschillende aspecten van cultuuronderwijs. Elke (combinatie)groep is vrij in zijn keus en kiest minimaal één activiteit of leerlijn van het totale aanbod. Elke school beslist zelf of er meerdere activiteiten gekozen worden per groep uit het cultuuronderwijs aanbod. Bijvoorbeeld omdat het de school structuur en overzicht geeft. Elke school geeft zelf aan wanneer en welke activiteiten, lessenreeksen of leerlijnen zij willen en kunnen borgen in het schoolprogramma. Afhankelijk van de behoefte van de leerkrachten wordt passende deskundigheidsbevordering gezocht en aangeboden. 

Aanmelden voor schooljaar 2024-2025

Elke school kan haar keuze voor activiteiten, lessenreeksen en leerlijnen doorgeven via deze website. Je ‘shopt’ als het ware de keuze van jouw school bij elkaar, net als in een webwinkel. Alles verzameld? Dan verzend je jouw ‘bestelling’ van cultuuronderwijs activiteiten.

Goed om te weten:

Voor enkele activiteiten is de aanmelding van een minimum aantal groepen noodzakelijk. Als door te weinig interesse de activiteit niet doorgaat en dit blijkt de enige keus uit het aanbod van de groep, dan krijgt de groep de kans iets anders te kiezen.

Voor enkele activiteiten is er een maximum aantal deelnemers mogelijk. In dat geval wordt de indeling gemaakt op volgorde van binnenkomst. 

Wil je graag direct in september activiteiten opnemen in je schoolprogramma? Meld dan je keuzes vóór de zomervakantie aan. Wil je pas vanaf januari 2025 de activiteiten plaats laten vinden? Dan kan je je keuzes aanmelden vóór de herfstvakantie.

Prijsklasse

Bij elk aanbod van de activiteiten staat een prijsklasse-codering. Deze is op basis van het beschikbare gemiddelde bedrag per (combi)groep en geldt als volgt:

= als je dit aanbod kiest betaalt de school geen eigen bijdrage

€€ = als je dit aanbod kiest betaalt de school minder dan € 5 p/lln eigen bijdrage

€€€ = als je dit aanbod kiest betaalt de school meer dan € 5 p/lln eigen bijdrage

De activiteiten uit deze gids worden tot een bedrag van circa € 110,- per (combinatie)groep vergoed uit het budget van de regeling Cultuur aan de Basis 2.0. Wanneer de ene groep van een school minder dan € 110,- besteedt en een andere groep meer, dan schuift het bedrag binnen de school door. Een (combinatie)groep kan meerdere activiteiten met prijsklasse één ‘€’ kiezen. Dan gaat alleen niet onbe-perkt de mogelijkheid op dat het zonder eigen bijdrage van de school kan. De begroting biedt uitsluitsel. 

Bekostiging lessenreeksen, leerlijnen en ‘herdenking holocaust’

Dankzij het geld van de regeling Cultuur aan de Basis van de provincie Overijssel en de gemeente Rijssen-Holten, kunnen de scholen naast activiteiten, kiezen voor een lessenreeks of leerlijn die bijdraagt aan het versterken van de samenwerking met lokale aanbieders én voor het borgen van cultuuronderwijs in het schoolprogramma. Een indicatie over de eigen bijdrage ontvangt de school in de totaal begroting naar aanleiding van de aanmelding (zie procedure hieronder).

Dankzij het geld dat de gemeente beschikbaar stelt om het herdenken van de Holocaust meer aandacht te geven op de basisscholen, kunnen de scholen voor hun groepen 7 en 8 kiezen voor aanbod dat daar in voorziet. Op pagina 14 van de gids vind je de uitleg van hoe kiezen en betalen of declareren dit schooljaar in zijn werk gaat. Er is besloten dat elke school eenmalig per schooljaar een reiskostenvergoeding kan indienen voor het bezoeken van een holocaust onderwijslocatie. Deze is maximaal € 400,-.

Begroting en bevestiging activiteiten

Na het inzenden van de gekozen activiteiten ontvang je een bevestigingsmail met indicatie van de kosten. Je ontvangt apart de begroting waarin de kosten minus de bijdrage van provincie en gemeente opgenomen zijn. Hiermee krijg je een indicatie van de eigen bijdrage van de school. 

Let op: er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bedrag. Soms vallen de kosten van de aanbieder lager uit omdat er een kwantum korting berekend kan worden, soms vallen de kosten hoger uit. Maar de indicatie is realistisch.

De school kan aangeven of ze de aanmelding wil aanpassen of geeft akkoord dat dit bedrag bij de school in rekening kan worden gebracht door ViaVie Welzijn. De rekening wordt verstuurd aan het eind van het schooljaar (juli/augustus 2025) op basis van de daadwerkelijk plaatsgevonden activiteiten. 

Na het akkoord van de school op de begroting is de aanmelding definitief. Op basis van de verkregen informatie neemt cultuurcoach Kristina contact op met de betrokken culturele aanbieders zodat zij weten dat de school graag een activiteit/gastles bij hen plant. De cultuurcontactpersoon of de betreffende collega van de school kan (in de meeste gevallen) zelf de afspraak inplannen met de aanbieder.

Contactgegevens van de aanbieders zijn te vinden op de website onder contactgegevens.

Goed om te weten bij het inplannen van de afspraken:

  • Pelmolen ter Horst is alleen telefonisch bereikbaar om afspraken te maken.
  • Rijssens Museum, Enterse Zomp en Stadsgidsengilde Rijssen maken gebruik van een website waar je een afspraak kan inplannen.
  • Theatervoorstellingen en sommige Holocaust-onderwijs activiteiten worden centraal gecoördineerd door Kristina.