Search

Lessenreeks: Kennis van Kleur

Schilderen met alleen primaire kleuren en wit? We toveren alle kleuren van de regenboog!

In 3 lessen van anderhalf uur gaan we de basis van kleur en verf verder verkennen en verankeren. Elke les begint met een stukje theorie en een paar schilderijen van grote of minder grote meesters ter inspiratie. Daarna komt het praktische gedeelte waarbij de leerlingen procesgericht aan het werk gaan.
De eerste les gaat over de kleurencirkel, deze maken ze voordat ze vrij gaan schilderen
De tweede les gaat over verf. We maken zelf verf waarmee we gaan schilderen.
De derde les herhaalt de kennis van de eerste twee lessen en is vooral een doe-les waarbij de les ‘regenboog’ centraal staat.

Voeg activiteit toe aan verzameling

Sluit aan bij:
Kleur, regenboog, beginnende scheikunde, zintuigen

Aanbieder:
Doro Jellema

Waar:
klaslokaal

Duur:
3 lessen van 1,5 uur

Aantal leerlingen:
1 klas

Prijsklasse:
€€€